Afbestilling

  • Af hele arrangementet skal ske skriftligt senest 6 uger før arrangementets afholdelse.
  • ved afbestilling af hele arrangementet senere end 6 uger før - opkræves godtgørelse på 65% af prisen for de bestilte ydelser.
  • ved afbestilling af hele arrangementet senere end 3 uger før - opkræves godtgørelse på 90% af prisen for de bestilte ydelser.

Reduktion af

  • Reduktion af antal på mere end 35% skal ske ved skriftlig meddelelse til hotellet senest 6 antal: uger før arrangementets afholdelse.
  • Antallet af deltagere kan reduceres med op til 35% ved skriftlig meddelelse til hotellet senest 3 uger før arrangementets afholdelse.
  • Antallet af deltagere kan reduceres med op til 10% ved skriftlig meddelelse til hotellet senest 3 dage før arrangementets afholdelse.

Generelt

  • Strejke, lockout, brandskade eller lignende skade, indskrænkninger i  leverancer samt lignende uforudsigelige hændelser udenfor hotellets kontrol (Force majeure), berettiger hotellet til at hæve aftalen uden skadeserstatning af nogen art. Der tages sædvanligt forbehold overfor statsmagtsindgreb overfor hotelbranchen som f.eks. afgiftsændringer eller  lignende, der berettiger hotellet til tilsvarende prisforhøjelser.
  • Bestilleren er overfor hotellet ansvarlig for dækning af diverse udgifter, selv om der betales individuelt, idet alle omkostninger, der ikke bliver betalt af de individuelle deltagere, automatisk debiteres hovedregningen. 

Fakturering

Hotellets priser er baseret på en samlet fakturering pr. arrangement.

Betaling

Netto kontant 8 dage. Priser er inklusiv 25% moms.